Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Padel United Intressenter Sverige AB

Padel United Intressenter Sverige AB

Padel United Intressenter Sverige AB
Johannesfredsvägen 12 3tr
168 69 Bromma

Hemsida:

/www.pdlu.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Padel United driver padelbanor och säljer relaterade produkter och tjänster.

Teckningsperiod:

8 december 2022 - 23 december 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

123,3 Mkr + 245,6 Mkr

Teckningskurs:

45 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission. Innehavare av preferensaktier P2 erhåller tre (3) teckningsrätter P2 för en (1) innehavd preferensaktie P2 per avstämningsdagen. Det krävs en (1) teckningsrätt P2 för att teckna en (1) ny preferensaktie P2.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss