Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PA Resources AB

PA Resources AB

PA Resources AB
Kungsgatan 44
11135 Stockholm

Hemsida:

www.paresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PA Resources affärsidé är att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver.

Teckningsperiod:

2 juni 2010 - 16 juni 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,76 miljarder kronor

Teckningskurs:

3,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2010

Värdering:

Pre-money 4,93 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 5:14. För

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 2 juni - 11 juni 2010. Den

Uppdaterat: 2010-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss