Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PA Resources AB

PA Resources AB

PA Resources AB
Kungsgatan 44
11135 Stockholm

Hemsida:

www.paresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PA Resources affärsidé är att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver.

Teckningsperiod:

19 augusti 2013 - 2 september 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

891 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 augusti 2013

Värdering:

297 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Varje befintlig aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av tre nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt säkerställd och garanterad av GunvorGroup, Lorito Holdings (ett investmentbolag som är helägt av en Lundinfamiljetrust) och ett garantikonsortium sammansatt av Carnegie Investment Bank.

Förutom denna företrädesemission av aktier så kommer även en emission av obligationer på 1 miljarder kronor att göras.

Obs, datum för teckning är ännu så länge en uppskattning.

Uppdatering: Beslutade datum har lagts till.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss