Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PA Resources AB

PA Resources AB

PA Resources AB
Kungsgatan 44
11135 Stockholm

Hemsida:

www.paresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PA Resources affärsidé är att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver.

Teckningsperiod:

9 januari 2013 - 23 januari 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

705 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 januari 2012

Värdering:

Villkor:

Rätterna att teckna aktier i företrädesemissionen kommer att fördelas med cirka 50 procent till nuvarande aktieägare i bolaget och med resterade cirka 50 procent till aktieägare som erhållit aktier genom kvittning av konvertibler. Uppdatering: Företrädesrätt 12:2. Innehavare av A-aktier kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter avseende A-aktier (”A-teckningsrätter ”) för varje en (1) A-aktie de äger den 7 januari 2013. Innehavare av B-aktier kommer att erhålla en (1) teckningsrätt avseende B-aktier (”B-teckningsrätt ”) för varje en (1) B-aktie de äger den 7 januari 2013. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PA Resources av respektive aktieslag.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett garantikonsortium, i vilket Gunvor Group deltar med ett belopp om 200 miljoner kronor.

OBS, datumen är bara en uppskattning, beslut har inte tagits än.

Denna företrädesemission görs under förutsättning att erbjudandet till konvertibelägarna om förtida konvertering till nyemitterade aktier om cirka 1 miljard kronor har accepterats och genomförts.

Uppdatering: Konvertibelägarna konverterade i tillräckligt stor omfattning och företrädesemissionen genomförs. Faktiska datum för emissionen har lagts till.

Uppdaterat: 2012-12-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss