Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB
Hamnevägen 38
45205 Sydkloster

Hemsida:

www.ostrea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ostrea Sverige driver storskalig odling och försäljning av det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis. Odlingen sker längs Bohuskusten. Avsättningen för färdiga ostron sker till grossister, främst i Europa.

Teckningsperiod:

26 mars 2014 - 9 april 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,2 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

9 april 2014

Avstämningsdag:

19 mars 2014

Värdering:

46,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls (1) teckningsrätt. För teckning av en aktie erfordras fem (5) teckningsrätter.

Post:

1000 aktier per post vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Uppdatering: Emissionen ska enligt media ha avbrutits och företaget ha försatts i konkurs.

Uppdaterat: 2014-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss