Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB
Hamnevägen 38
45205 Sydkloster

Hemsida:

www.ostrea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ostrea Sverige driver storskalig odling och försäljning av det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis. Odlingen sker längs Bohuskusten. Avsättningen för färdiga ostron sker till grossister, främst i Europa.

Teckningsperiod:

23 maj 2013 - 12 juli 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,4 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

28 juni 2013

Avstämningsdag:

16 maj 2013

Värdering:

Pre-money 37,6 Mkr, exkl konvertibel.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 12 juli 2013.

Uppdaterat: 2013-07-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss