Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige AB
Hamnevägen 38
45205 Sydkloster

Hemsida:

www.ostrea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ostrea Sverige driver storskalig odling och försäljning av det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis. Odlingen sker längs Bohuskusten. Avsättningen för färdiga ostron sker till grossister, främst i Europa.

Teckningsperiod:

9 maj 2012 - 28 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,78 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

4 maj 2012

Värdering:

Pre-money 44 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Poster om 500 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Uppdaterat: 2012-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss