Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

18 november 2019 - 2 december 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet som görs samtidigt.

Uppdaterat: 2019-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss