Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

20 april 2015 - 29 april 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

268 Mkr

Teckningskurs:

253 kr per preferensaktie

Likviddag:

6 maj 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Vänder sig till allmänheten och institutioner i Sverige samt institutioner internationellt.

Post:

10 preferensaktier, dock lägst 50.

Övrigt:

Företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie. Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 7,9 procent (8,1 procent effektiv årsavkastning).

Uppdaterat: 2015-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss