Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

5 februari 2014 - 12 februari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

124,6 Mkr (samt 175,4 +30 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

762 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Vänder sig till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

Övrigt:

Oscar Properties har tidigare gett ut och listat preferensaktier. Nu ger företaget ut vanliga stamaktier och listar dessa. 124,6 Mkr är emission av nya aktier. 175,4 Mkr är försäljning av befintliga aktier, med möjlighet att sälja ytterligare 30 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss