Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

9 december 2013 - 31 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Aktier, i form av preferensaktier, placeras av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Företaget skriver "Oscar Properties har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende preferensaktier i Bolaget. Placeringsavtalet innebär i korthet att Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen fram till och med december placera eller sälja preferensaktier motsvarande ett belopp om högst 25 mkr i Bolaget. För detta ändamål har preferensaktier lånats in från befintliga aktieägare. Därefter kommer nyemission av preferensaktier att riktas till Carnegie eller till investerare som Carnegie anvisar till en teckningskurs som motsvarar den genomsnittliga placerings- eller säljkursen."

Uppdaterat: 2014-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss