Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortivus AB

Ortivus AB

Ortivus AB
Karlsrovägen 2 D
182 53 Danderyd

Hemsida:

www.ortivus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ortivus är en leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården.

Teckningsperiod:

17 maj 2019 - 17 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

73,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss