Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orezone AB

Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Teckningsperiod:

24 augusti 2018 - 24 augusti 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,65 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 8,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Caldera Ridge Capital (CRC).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss