Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orezone AB

Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Teckningsperiod:

3 april 2018 - 20 april 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,96 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 mars 2018

Värdering:

2,98 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är när den meddelas garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.

Uppdaterat: 2018-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss