Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orezone AB

Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Teckningsperiod:

9 mars 2015 - 14 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,94 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 mars 2015

Värdering:

6,94 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt (uniträtt) för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätter för att teckna en (1) unit.

Post:

Övrigt:

En unit består av en aktie i Orezone plus en teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att under två teckningsperioder, 24 augusti – 7 september och 2 november – 23 november 2015, teckna en aktie till en kurs uppgående till sjuttiofem procent av den genomsnittliga handelskursen i Bolagets aktie enligt AktieTorgets officiella kursstatistik avseende den period om tjugo handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen skall emellertid inte understiga 0,25 kronor, eller överstiga 0,55 kronor.

Orezone planerar för en notering på Aktietorget.

Uppdaterat: 2015-03-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss