Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orexo AB

Orexo AB

Orexo AB
Virdings Allé 32 A
75450 Uppsala

Hemsida:

www.orexo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Orexos affärsmodell är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera nya läkemedel med stor medicinsk nytta och kommersiell potential.

Teckningsperiod:

28 augusti 2014 - 29 augusti 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

346,5 Mkr

Teckningskurs:

139 kr

Likviddag:

3 september 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Placeras via en bookbuilding-process.

Post:

Övrigt:

Placeringen inleddes direkt efter börsens stängning den 28 augusti 2014 och ska vara klar innan börsen öppnar den 29 augusti.

Uppdatering: Orexo fick in 346,5 Mkr till 139 kr per aktie.

Priset i placeringen motsvarar en rabatt om mindre än tre procent jämfört med stängningskursen för Orexo-aktien den 28 augusti 2014. Emissionen av nya aktier i placeringen kommer, efter registrering av de nya aktierna, att medföra en utspädning om cirka fyra procent.

Uppdaterat: 2014-08-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss