Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orexo AB

Orexo AB

Orexo AB
Virdings Allé 32 A
75450 Uppsala

Hemsida:

www.orexo.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Orexos affärsmodell är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera nya läkemedel med stor medicinsk nytta och kommersiell potential.

Teckningsperiod:

9 juni 2011 - 23 juni 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

244,7 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2011

Värdering:

Pre-money 978,8 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden har erhållits för totalt ca 90%.

Uppdaterat: 2011-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss