Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OraSolv AB

OraSolv AB

OraSolv AB
Danderydsgatan 26
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.orasolv.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Teckningsperiod:

23 april 2015 - 6 maj 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,6 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 april 2015

Värdering:

27,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Aktieägare som tillsammans representerar 42,5% av aktierna har förbundit sig att teckna sina respektive andelar.

Uppdaterat: 2015-04-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss