Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OraSolv AB

OraSolv AB

OraSolv AB
Danderydsgatan 26
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.orasolv.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Teckningsperiod:

26 juni 2013 - 2 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,1 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

18 juli 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare som bland annat inkluderar styrelseledamöterna Håkan Hallberg, Bengt Eliasson och Per Nilsson.

Post:

Övrigt:

Full teckning i emissionen motsvarar en utspädning om cirka 24,86 procent av aktiekapital och röster.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss