Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OraSolv AB

OraSolv AB

OraSolv AB
Danderydsgatan 26
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.orasolv.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Teckningsperiod:

11 maj 2012 - 25 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,4 Mkr

Teckningskurs:

0,37 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 maj 2012

Värdering:

Pre-money 16,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Det föreligger emissionsgarantier, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 86 procent av emissionsbeloppet. Styrelseordförande Rune F. Löderup har förbundit sig att teckna aktier för minst 700,000 kr och VD Jan Svensson Freij har förbundit sig att teckna aktier för minst 500,000 kr.

Uppdatering: Pga av aktiekursens utveckling så anpassar Orasolv den tidigare föreslagna emissionskursen på 0,39 kr till 0,37 kr. Det föreligger avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiutfästelser motsvarande 88 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2012-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss