Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OraSolv AB

OraSolv AB

OraSolv AB
Danderydsgatan 26
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.orasolv.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Teckningsperiod:

21 mars 2011 - 4 april 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 mars 2011

Värdering:

Pre-money 33,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad via garantiavtal och teckningsförbindelser uppgående till hela emissionslikviden.

Uppdaterat: 2011-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss