Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opus Group AB

Opus Group AB

Opus Group AB
Bäckstensgatan 11C
431 49 Mölndal

Hemsida:

www.opus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden. Opus Group AB hette tidigare Opus Prodox AB.

Teckningsperiod:

17 mars 2015 - 31 mars 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

154,7 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 mars 2015

Värdering:

1,4 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:9. Varje aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss