Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opus Group AB

Opus Group AB

Opus Group AB
Bäckstensgatan 11C
431 49 Mölndal

Hemsida:

www.opus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden. Opus Group AB hette tidigare Opus Prodox AB.

Teckningsperiod:

5 december 2013 - 19 december 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

Emissionsbeloppet är säkrat. Åtta aktieägare i Opus Group, inklusive personer i ledningen och Andra AP-fonden, vilka tillsammans representerar 37,8 procent av aktiekapitalet i Opus Group, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Vidare har Andra AP-fonden och sju ytterligare aktieägare förbundit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 52,9 procent av Företrädesemissionen (garantiprovision utgår med 5 procent av garanternas respektive maximala garantiåtagande). Följaktligen har teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 90,7 procent av företrädesemissionen erhållits. Därutöver har aktieägarna Nordea Småbolagsfond, AMF Aktiefond Småbolag och Länsförsäkringar Småbolagsfond, vilka representerar 9,3 procent av aktiekapitalet i Opus Group, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala åtagandena och avsiktsförklaringarna till 100 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2013-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss