Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Teckningsperiod:

27 september 2021 - 28 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

83,25 Mkr

Teckningskurs:

55,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 021,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 27 september 2021 inledde Opticept en riktad emission på upp till 1500000. Den ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Uppdatering: Opticent sålde 1 500 000 aktier till 55,50 kr per aktie och fick således in 83,25 Mkr. Priset per aktie motsvarar en rabatt på 15,9 % jämfört med stängningskursen.

Uppdaterat: 2021-09-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss