Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Teckningsperiod:

8 juni 2020 - 9 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

265,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Optifreeze meddelade efter att marknaden stängt den 8 juni att de gör en riktad emission som ska vara klar innan marknaden öppnar den 9 juni 2020.

Inget mål gällande belopp eller antal aktier anges, förutom att styrelsen sedan tidigare har ett bemyndigande att ge ut 1,7 miljoner aktier utan företrädesrätt. Så omkring 40 Mkr vore möjligt.

Uppdatering: Optifreeze fick in 25 Mkr till 24 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss