Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Teckningsperiod:

16 juli 2019 - 16 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,26 Mkr

Teckningskurs:

14,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till både större investerare och nuvarande ägare.

Post:

Övrigt:

Deltagare, teckningskurs, rabatt och storlek på emissionen kommer att offentliggöras under morgondagen, dvs 17 juli 2019.

Uppdatering: Den 18 juli presenterades villkoren, 14,26 Mkr till 14,30 kr. Bolaget gör även ytterligare en mindre emission.

Uppdaterat: 2019-07-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss