Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Teckningsperiod:

13 september 2017 - 27 september 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,5 Mkr

Teckningskurs:

14,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 september 2017

Värdering:

122,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss