Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Teckningsperiod:

29 april 2014 - 14 maj 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

4,10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 1200 aktier.

Övrigt:

Optifreeze noteras på Aktietorget efter nyemissionen.

Teckningsåtagande uppgår till 3 Mkr.

Obs, 29 april 2014 är planerat datum för att inleda emissionen. Slutdatumet den 13 maj är bara en uppskattning.

Uppdatering: Faktiska datum tillagda.Första dag för handel på Aktietorget är planerad till 16 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-04-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss