Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opcon AB

Opcon AB

Opcon AB
Magnetgatan 1
662 34 Åmål

Hemsida:

www.opcon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Teckningsperiod:

21 februari 2014 - 21 februari 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

17,1 Mkr

Teckningskurs:

0,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss