Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opcon AB

Opcon AB

Opcon AB
Magnetgatan 1
662 34 Åmål

Hemsida:

www.opcon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Teckningsperiod:

23 april 2013 - 10 juni 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

26,86 Mkr

Teckningskurs:

0,78 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktas till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina.

Post:

Övrigt:

Observera, datumen är ungefärliga. Emissionen meddelades den 23 april 2013 och aktierna kommer att tilldelas i början av juni.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss