Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opcon AB

Opcon AB

Opcon AB
Magnetgatan 1
662 34 Åmål

Hemsida:

www.opcon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Teckningsperiod:

15 januari 2013 - 15 januari 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

7,13 Mkr

Teckningskurs:

0,59 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till GEM Global Yield Fund Ltd.

Post:

Övrigt:

Under andra kvartalet 2011 tecknade Opcon AB ett avtal med GEM Investment Advisers, Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36 månader, med ett förskott på 25 mkr. Avtalet tecknades för att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid och ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot rätt att teckna aktier i nyemission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss