Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opcon AB

Opcon AB

Opcon AB
Magnetgatan 1
662 34 Åmål

Hemsida:

www.opcon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Teckningsperiod:

21 november 2012 - 5 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

91 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 november 2012

Värdering:

Pre-money 65 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5.

Post:

Övrigt:

Opcons styrelseordförande Mats Gabrielsson och koncernchef Rolf Hasselström har via bolag lämnat tecknings- och garantiförbindelser motsvarande ca 30 procent av emissionen upp till 130 mkr. Därutöver är emissionen, genom ett garantikonsortium, garanterad upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag.

Uppdatering: Opcon säljer en del av sin verksamhet. Den planerade emissionen minskas därför från 130 Mkr till 91 Mkr. Emissionen är garanterad till 80 %.

Uppdaterat: 2012-11-16

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss