Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Opcon AB

Opcon AB

Opcon AB
Magnetgatan 1
662 34 Åmål

Hemsida:

www.opcon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Teckningsperiod:

17 oktober 2011 - 31 oktober 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

130 Mkr.

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 32,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 %.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss