Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

www.onlinebrands.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Online Brands Nordic bedriver sin operativa verksamhet i de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver och Watchonwatch.

Teckningsperiod:

12 september 2018 - 12 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,09 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,09 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 12 oktober 2018.

Uppdaterat: 2018-10-03

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss