Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

www.onlinebrands.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Online Brands Nordic bedriver sin operativa verksamhet i de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver och Watchonwatch.

Teckningsperiod:

6 juni 2014 - 19 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,17 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,43 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1.

Post:

Minimum 10 000 aktier, dvs 5 000 kr.

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet garanterad.

Uppdaterat: 2014-06-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss