Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

22 maj 2007 - 5 juni 2007

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Eastpoint byter efter emissionen lista från NGM-börsen till First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss