Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

16 mars 2009 - 30 mars 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 mars 2009

Värdering:

Pre-money 58,8 Mkr och 117,6 Mkr post money. Företaget planerar även att göra en kvittningsemission på 18 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelser och garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss