Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

8 april 2008 - 23 april 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

67,8 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Samtidig kontant betalning.

Avstämningsdag:

3 april 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Emissionen är till fullo garanterat genom teckningsförbindelser om 57 procent och garanti om 43 procent.

Uppdaterat: 2008-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss