Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

10 augusti 2014 - 17 augusti 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33,6 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är inte bestämda ännu, de angivna datumen är bara en uppskattning.

Emissionen garanteras i sin helhet av bland annat av aktieägarna Parkerhouse Investments, Åke Eriksson via bolag samt Blibros.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss