Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

11 augusti 2014 - 25 augusti 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 augusti 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:13.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning. Några datum har ännu inte kommunicerats.

Samtidigt som denna företrädesemission gör Oniva även en riktad emission på lika stort belopp.

Nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare kommer att fullt ut garanteras bland annat av aktieägarna Parkerhouse Investments, Åke Eriksson via bolag samt Blibros.

Uppdatering: Datum för emissionen är föreslagna att vara 11-25 augusti 2014.

Uppdatering: Oniva ställer in denna emission efter att skandaler rullats upp. Man gör i stället två andra emissioner.

Uppdaterat: 2014-07-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss