Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

9 juli 2014 - 11 juli 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till två internationella fonder.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning. Beslut måste först fattas på en extra bolagsstämma.

Samtidigt som denna riktade emission gör företaget även en företrädesemission på lika stort belopp.

Uppdatering: Föreslagna datum har nu lagts till.

Uppdaterat: 2014-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss