Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

5 november 2013 - 7 november 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen på förhand har anmält intresse att teckna aktier i bolaget.

Post:

Övrigt:

Efter denna riktade emission gör Oniva även en företrädesemission för aktieägarna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss