Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

4 december 2013 - 18 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65,4 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Oniva gör även en riktad nyemission i samband med denna företrädesemission.

Uppdaterat: 2013-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss