Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

30 oktober 2013 - 31 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

269 Mkr pre-money och 307 Mkr post money.

Villkor:

Riktad nyemission till svenska investerare (privatpersoner och institutioner) via bookbuilding.

Post:

Minsta belopp är 0,5 Mkr.

Övrigt:

Carnegie Investment Bank AB är bookrunner för emissionen.

Uppdatering: I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 5% procent. I förhållande till stängningskurs den 30 oktober motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 8% procent.

Uppdaterat: 2013-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss