Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

12 november 2012 - 6 december 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

45,4 + 11 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2012

Värdering:

Pre-money 25,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 9:5.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 30 MSEK genom teckningsförbindelser.

Getupdated köper Crystone och Domain Invest med betalning i aktier och kontanter. I samband med detta görs även denna företrädesemission.

OBS, datumen är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Datum och villkor har nu uppdaterats.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts tre dagar.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 6 december 2012. Företrädesemissionen på 45 Mkr är fulltecknad. Nu för bolaget samtal med investerare om övertilldelningsoptionen på 11 Mkr.

Uppdaterat: 2012-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss