Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB

Oniva Online Group Europe AB
Lindhagensgatan 126
121 51 Stockholm

Hemsida:

www.onlinegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oniva Online Group erbjuder internetmarknadsföring, webbutveckling och servertjänster. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Teckningsperiod:

29 november 2011 - 13 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

0,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2011

Värdering:

Pre-money 51,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och kompletterande teckningsgaranti.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss