Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncorena Holding AB

Oncorena Holding AB

Oncorena Holding AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.oncorena.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncorena utvecklar läkemedel baserat på orellanin att använda för behandling av metastaserande njurcancer hos patienter i dialys.

Teckningsperiod:

10 maj 2016 - 27 maj 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

17,5 Mkr

Teckningskurs:

468 kr

Likviddag:

7 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

49 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt för aktieägare, och om dessa inte tecknar hela emissionen kan utomstående teckna.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss