Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB
Venlighedsvej 1
2970 Hoersholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.

Teckningsperiod:

27 oktober 2016 - 10 november 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

22,47 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 oktober 2016

Värdering:

270 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:12. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss