Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB
Venlighedsvej 1
2970 Hoersholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.

Teckningsperiod:

12 maj 2016 - 26 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 maj 2016

Värdering:

72,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Via teckningsförbindelser har totalt cirka 13,1 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av den totala emissionsvolymen, på förhand skriftligen avtalats.

Uppdaterat: 2016-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss