Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB
Venlighedsvej 1
2970 Hoersholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.

Teckningsperiod:

5 juni 2015 - 24 juni 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

7,40 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

32,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 700 aktier.

Övrigt:

Oncology Venture noteras på Aktietorget den 22 juli 2015.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,1 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss